top of page

Biojätteen kierrätyksen hyödyt

Miksi biojätettä on tärkeää kierrättää?

Mikkelissä jalostetaan biokaasua paikallisesti!

 

Biojätteestä jalostetaan paikallisesti liikennebiokaasua ja lannoite- ja maanparannustuotteita.

Mikkeliläisten sekajätteessä on vielä yli 30 % biojätettä. Sekajätteeseen laitettuna biojäte matkaa Leppävirralle tai Kotkaan, joissa sekajätteet hyödynnetään sähköksi ja kaukolämmöksi. Biojäte kuljetetaan siis aivan turhaan toiselle paikkakunnalle. Lisäksi kostea biojäte huonontaa sekajätteen lämpöarvoa, jolloin saadaan vähemmän energiaa.

Tavoitteenamme on minimoida sekajätteen seassa oleva biojäte ja laittaa se hyötykäyttöön!

Ympäristöministeriön julkaiseman valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteena on vuonna 2027 kierrättää yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä 65 %. Vuonna 2022 biojätteestä kierrätettiin noin 44 %.  Valtakunnallisesti Suomi siis laahaa jäljessä EU:n kierrätystavoitteista. Biojätteen lajittelussa aktivoituminen ja sen tehostaminen on yksi helpoimpia keinoja kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Biojäte menee Mikkelissä hyötykäyttöön

Metsäsairilan toimialueelta kerätään noin 3000t biojätettä. Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskukselle vastaanotettu biojäte käsitellään BioSairila Oy:n biojalostamossa sekä kompostointilaitoksessa.

Biojalostamo tuottaa biokaasuenergiaa vuosittain 6300 MWh, mikä vastaa noin 520 henkilöauton vuosittaista polttoaineenkulutusta. Kaasu myydään liikennepolttoaineena e-kaasuasemilla. Myös jätteenkuljetuskalustomme kulkee paikallisella biokaasulla.

Biojalostamon mädätteestä ja kompostointilaitoksen kompostista valmistetaan lannoite- ja maanparannusaineita.

BioSairilan omistavat Metsäsairila ja ESE-Energia Oy.

bottom of page